Reorganiseren en een leven lang leren

Verantwoordelijk voor interne en externe communicatie bij Saxion Kennistransfer. Het kennisinstituut van Saxion Hogescholen met focus op kennisuitwisseling tussen bedrijfsleven en hogeschool. Na een interne reorganisatie moest het onderwijsaanbod voor bedrijven vanuit één centraal punt aangeboden worden.

Communicatiewerkzaamheden die daaruit voortvloeiden:

  • De ontwikkeling, realisatie en bewaking gebruik van de gezamenlijke huisstijl.
  • Het redigeren en schrijven van brochureteksten.
  • Lobbyen binnen de hogeschool om Saxion Kennistransfer als eenheid naar buiten te laten treden.